Registracija
title
Kotizacija
  • za članove 260,00 EUR (1.958,97 Kn);

  • za članove IIA, ISACA CC i Sekcije interne revizije 290,00 EUR (2.185,01 Kn) te

  • za ostale sudionike iz zemlje i inozemstva 340,00 EUR (2.561,73 Kn).

Sve cijene su iskazane bez PDV-a.

Pravo na nižu kotizaciju ostvaruju članovi HIIR-a, ISACA-e CC i Sekcije sa statusom punopravnog člana na dan 31.12.2022. te sudionici, novi članovi HIIR-a koji uplate članarinu za 2023. godinu.

Registration