12. međunarodna konferencija HIIR-a
Umag od 22.-24.03.2023.

Registracija Smještaj i prijevoz


12. međunarodna konferencija HIIR-a, Umag, 2023
title

Nakon 3 godine pauze, Hrvatski institut internih revizora, nastavlja dosadašnju uspješnu praksu organizacije Konferencija te organizira odgođenu 12. međunarodnu konferenciju internih revizora u svom uobičajenom proljetnom terminu – „Interna revizija u izazovnim vremenima“, u Umagu od 22.-24.03.2023.

U proteklom periodu naučili smo da se možemo brzo adaptirati na nove uvjete i okolnosti te funkcionirati u do tada nezamislivim uvjetima, organizirati funkcioniranje interne revizije od kuće. Neki su se bolje, neki sporije prilagodili novim uvjetima, međutim uspjeli smo se prilagoditi. Pred internom revizijom postoje mnogi izazovi, ne samo ovi povezani s uvjetima rada u vrijeme pandemije korona.

Kada se osvrnemo na kraj 20. stoljeća vidimo da je svijet interne revizije bio bitno drugačiji. Tipični fokus revizijskih timova bio je na završetak tradicionalnog ciklusa revizija određenih financijskih i operativnih područja. Pristup je bio predvidljv i postupci su se jedva mijenjali između ciklusa. Menadžment je interne revizore doživljavao kao "nužno zlo", marljive, detaljno orijentirane i odgovorne profesionalce, opsjednute pitanjima za koja se nije očekivalo da će značajno doprinijeti organizacijskim ciljevima.

Danas, početkom treće dekade 21. stoljeća organizacije su suočene s razvojem novih strateških, reputacijskih, operativnih, financijskih, regulatornih i kibernetičkih rizika. Svijet je ušao u novu industrijsku revoluciju gdje tehnologije, digitalizacija i umjetna inteligencija dramatično mijenjaju poslovni krajolik. Promjene su sve brže i češće.

I dok se organizacije suočavaju sa tehnološki upravljanom, inovacijski orijentiranom te neizvjesnom budućnošću, gdje je interna revizija? Vrlo često, usprkos stalnim naporima da zadovolji rastući popis zahtjeva, odgovor je: lagano nadoknađuje zaostatak.

Ono što često nedostaje je spoznaja da su se organizacije i poslovno okruženje promijenili na načine koji zahtijevaju inovaciju. Bez primjene novih pristupa i alata, funkcija interne revizije zaostaje za strateškim i tehnološkim razvojem, nesposobna udovoljiti potrebama dionika, uz smanjenu sposobnost suočavanja s novim rizicima. Prihvaćanje novih pristupa i inovacija u vrlo kratkom roku, pozicionira internu reviziju kao stvarnog partnera, u kojem predviđa rizike i zatim učinkovito reagira na potrebe dionika. Potreba za edukacijom i razvojem internih revizora je postojala i prije, međutim, sada je to daleko brže i kompleksnije.

Iako se naglasak i način isporuke usluge interne revizije moraju ažurirati, njena središnja svrha ostaje gotovo ista: pružiti uvjerenje i savjetovati. Ipak, najuspješnije funkcije interne revizije također će, predviđajući i koristeći proaktivno uvjeravanje, pomoći organizacijama da idu u korak s novonastajućim rizicima. Ali da bi to postigli, interna revizija mora osloboditi svoje vrijeme i resurse kako bi se mogla usredotočiti na razvoj i inovacije. Interna revizija mora usvojiti novu viziju svoje uloge i djelovanja, kako bi zadržala relevantnost usluga pružanja uvjerenja i savjetovanja za organizacije.

Tehnologija je ključni faktor koji utječe na budućnost profesije interne revizije. Posljednja istraživanja pokazuju da je više od polovice voditelja interne revizije zabrinuto da bi nedostatak usvajanja tehnologije značio smanjenu vrijednost interne revizije. S druge strane tri četvrtine onih koji koriste napredne tehnologije značajno doprinose dodanoj vrijednosti organizacije.

U ovom trenutku, glavne prepreke za brži napredak interne revizije putem inovacija jesu naslijeđena ograničenja te nedovoljni budžeti. Voditelji revizije, menadžment i revizijski odbori moraju raditi na promjeni načina razmišljanja u svojim funkcijama i organizacijama. Interna revizija se mora prilagoditi novim metodama omogućenim novim tehnologijama i novim načinima rada.

Interni revizori moraju razviti predanost i hrabrost za pokretanje inovativnih promjena, unutar sebe i unutar svojih odjela interne revizije. Inovacije kao što su automatizirano pružanje uvjerenja, napredne analitičke metode, korištenje umjetne inteligencije, agilna interna revizija, dinamično planiranje, sveobuhvatno izvještavanje itd. pokazuju da budućnost interne revizije postaje sve jasnija, a vrijeme za promjenu je sada.

Prvi korak na tom putu svakako je i sudjelovanje na ovogodišnjoj konferenciji HIIR-a. Sigurna sam da ćete u Programu Konferencije naći vama interesantne i korisne teme, obzirom da su predavači dugogodišnji praktičari interne revizije iz Hrvatske, renominirani strani predavači iz područja komunikologije, kolege iz Slovenije, Srbije i Makedonije, predstavnici akademske zajednice, eksterni revizori te predstavnici regulatora.

Pridružite nam se da zajednički odgovorimo na pitanje da li smo spremni i kako uhvatiti se s izazovima koji su pred nama.

Senka Presečan
Predsjednica HIIR-a